Ciekawe

Co zrobić, gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy?

Zatrudnienie pełnomocnika to coraz częstsza sytuacja, szczególnie w przypadku osób publicznych, ale też osób posiadających firmy, własne przedsiębiorstwa. Pełnomocnika możemy zatrudnić także w kwestiach związanych z postępowaniami sądowymi, np. na gruncie rodzinnym. Pomoże on w dociekaniu przed sądem swoich praw. Czy jednak wiemy co zrobić, gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy?

Czy wiesz co zrobić, gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy?

Podstawową formą porozumienia pomiędzy klientem a adwokatem jest umowa, która podpisywana jest przez obie strony na początku współpracy. Umowa jasno wskazuje strony, określa również zakres obowiązków adwokata. Może być to przede wszystkim reprezentowanie klienta w sądzie, dbanie o jego dobre imię i interesy, ale też występowanie w imieniu klienta przed organami prawa. Zakres działania adwokata może być niezwykle szeroki – dlatego tak ważne jest precyzyjne określenie jego zadań w umowie. Umowa tworzona jest w dwóch kopiach – jedna dla klienta, druga dla pełnomocnika. Konieczne jest podpisanie obu umów, gdyż tylko w ten sposób dokumenty są wiążące. Co zrobić, gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy? Zdarza się, że pełnomocnik nie wypełnia swoich obowiązków, przez co cierpli dobre imię lub interesy jego klienta. Jak zaradzić tej sytuacji?

Co zrobić, gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy -co trzeba wiedzieć?

Jeśli odnosimy wrażenie, że pełnomocnik zatrudniony przez nas nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przede wszystkim warto zaproponować spotkanie i wyjaśnienie tej kwestii. W ten sposób możliwe jest dotarcie do sedna sprawy i wykazanie, że nie dopełniono obowiązków. Może okazać się, że określone działania wykraczają poza obowiązki pełnomocnika i najzwyczajniej nie może on ich wykonać. Jeśli adwokat nie wywiązuje się z umowy w sposób rażący, możliwe jest powiadomienie odpowiednich organów zawodowych.

 

You may also like...